Levertijd

 

Ik doe mijn uiterste best om jouw pakket zo snel mogelijk te verzenden. Mijn streven is dat wanneer jij je bestelling voor 12.00 uur plaatst, ik deze dezelfde dag nog verzend. Wel vraag ik je hierin begrip als dit niet lukt, ik ben ook maar een 'eenvrouwszaak'. (; 

Zodra de bestelling is verzonden krijg jij hier een e-mail over. Mocht de levertijd onverhoopt langer zijn, zal ik je hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen. 

 

Verzendkosten

 

Alle prijzen die je op de website ziet staan, zijn exclusief eventuele verzendkosten. De verzendkosten worden automatisch berekend in jouw winkelwagen. 

 

Levering

 

Het kan soms voorkomen dat bij levering van jouw bestelling het pakket, helaas, beschadigd afgeleverd wordt door de bezorger. Zorg dat je bij het aannemen van het pakket een aantekening hiervan laat maken! Anders ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade. 

 


 

Artikel 11. Levering, levertijd en daadwerkelijke levering product

 1. Levering van het bestelde product vindt alleen plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering van bestelde producten vindt plaats op het door jou opgegeven adres.

 3. Een opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief en geeft jou bij overschrijding daarvan, geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 4. De levertijd gaat in nadat je een schriftelijk of elektronisch bevestiging heeft ontvangen.

 5. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft jou geen recht op schadevergoeding en geeft jou evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij ik niet kan leveren binnen 14 dagen nadat je mij daartoe schriftelijk hebt aangemaand of als wij anders zijn overeengekomen.

 6. Jij zorgt ervoor dat de feitelijke levering van de bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 7. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten, gaat over jou als de producten rechtsgeldig en/of feitelijk geleverd worden.

 

Artikel 12. Verzendkosten, verpakking & verzending

 1. Verzendkosten zijn voor jouw rekening, tenzij anders overeengekomen.

 2. Als de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, zul je voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Laat je dit na, dan ben ik niet aansprakelijk voor schade.

 3. Als je zelf voor het transport van een product zorgdraagt, zullen eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan mij worden gemeld. Laat je dit na, dan ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade.

 4. Als je de producten later ophaalt of laat leveren dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies geheel voor jou.