Wil je een product terugsturen of ben je niet tevreden met het product? Dat vind ik natuurlijk jammer! Je hebt het recht om je bestelling binnen 14 dagen terug te sturen. 

 

 1. Stuur mij een mailtje welk(e) product(en) je wilt terugsturen naar renske@kuddewerk.nl

 2. Alleen onbeschadigde, ongebruikte en in originele staat verkerende artikelen (zonder paardenharen, speeksel, etensresten, stof, geur etc) welke, indien redelijkerwijze mogelijk, nog in de originele verpakking zitten kunnen worden geretourneerd. 
  De kosten, en de verantwoordelijkheid, voor het terugsturen van het pakket zijn voor jouw rekening

 3. Vul het retourformulier in en voeg een kopie van de factuur toe aan het pakket. 

 4. Je verstuurt het product zo snel mogelijk - en uiterlijk binnen 14 dagen - na het aanmelden van de retournering van jouw bestelling naar KuddeWerk tav Renske Smit,
  Sparenbergstraat 10
  2023 JW Haarlem

 5. Ik betaal uiterlijk veertien (14) dagen alle door jou gestorte bedragen terug, inclusief de originele leveringskosten nadat ik in kennis ben gesteld van de beslissing om de bestelling te herroepen. Ik kan de terugbetaling uitstellen tot ik de producten heb ontvangen of tot jij hebt bewezen dat jij de producten hebt verzonden.

 

Wat kun je niet retourneren?

 1. Verzegelde producten waarvan de zegel is verbroken of aangetast;
 2. Producten die voor jou op maat zijn gemaakt;
 3. Producten die aan bederf onderhevig zijn of snel hun vervaldatum zullen bereiken, zoals paardensnoepjes/beloningsbrokjes. 

 


Artikel 14. Herroepingsrecht verkoop (online) producten

 1. Jij hebt het recht om zonder vermelding van redenen jouw online bestelling te herroepen.

 2. Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, verstuur je binnen 14 dagen na ontvangst van het product, het herroepingsformulier of iedere andere ondubbelzinnige verklaring waarin jij jouw wil om de bestelling te herroepen te kennen geeft om de bestelling te herroepen, naar hetzij;
  1. KuddeWerk, Sparenbergstraat 10 (2023 JW) Haarlem of;
  2. per e-mail naar renske@kuddewerk.nl.

 3. Met het oog op de naleving van de herroepingstermijn hoef je alleen vóór het einde van de herroepingstermijn de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden.

 4. Jij zal het product zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving van jouw wil om de bestelling te herroepen, verzenden naar KuddeWerk, Sparenbergstraat 10 (2023 JW) Haarlem.

 5. Ik vraag jou om het (de) product(en) intact in de originele verpakking terug te sturen, met alle accessoires (zoals onder meer gebruiksaanwijzingen en documentatie) en een kopie van de aankoopfactuur. De kosten van het retourneren zijn voor jouw eigen rekening.

 6. In geval van herroeping onder de hierboven beschreven voorwaarden betaal ik alle door jou gestorte bedragen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere leveringswijze hebt gekozen dan de minst dure standaard leveringswijze die ik heb voorgesteld). De terugbetaling gebeurt onverwijld en in ieder geval uiterlijk veertien (14) dagen nadat ik in kennis ben gesteld van de beslissing om de bestelling te herroepen. Ik betaal jou terug met het betaalmiddel dat jij hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij ik uitdrukkelijk met jou een ander betaalmiddel afsprak. Aan deze terugbetaling zijn geen kosten verbonden voor jou.

 7. Ik kan de terugbetaling uitstellen tot ik de producten heb ontvangen of tot jij hebt bewezen dat jij de producten hebt verzonden. De geldige datum is de eerste die zich van deze feiten heeft voorgedaan.

 8. Ik kan jou aansprakelijk stellen voor een eventuele waardevermindering van het product ten gevolge van handelingen die verder gaan dan nodig is om de aard, de kenmerken of het goede gebruik van het product vast te stellen. Wij spreken uitdrukkelijk af dat het wijzigen van het product of het gebruik ervan, altijd beschouwd wordt als een waardevermindering.

 9. Je kunt geen herroepingsrecht uitoefenen voor de volgende producten, wat ook staat aangegeven op de website:
  1. verzegelde producten waarvan de zegel is verbroken of aangetast;
  2. producten die voor jou op maat zijn gemaakt;
  3. producten die aan bederf onderhevig zijn of snel hun vervaldatum zullen bereiken.

 10. Voor de onder lid 9 genoemde producten kun jij van jouw bestelling afzien VOOR ik het pakket aan jou verstuur en dus voor jij de verzendbevestiging hebt ontvangen.